HISTORIE

Penzion s restaurací začali projektovat společně se svými učiteli žáci oboru Stavebnictví již v roce 2008.
Díky autorizačním razítkům učitelů se postupně dopracovali i ke stavebnímu povolení od stavebního úřadu.

Se samotnou výstavbou škola začala v únoru 2009 a celou stavební část opět prováděli samotní žáci stavebních oborů, zejména oboru Zedník a Pozemní stavitelství.
Stavba vyšla na 20 milionů korun.

Na podzim 2011 byl penzion za přítomnosti hejtmana kraje, poslanců a televizních štábů slavnostně otevřen a byl zahájen zkušební režim, tj. provoz do 15. hodiny.
Provoz kuchyně a restaurace zajišťují žáci učebního oboru Kuchař – číšník, kteří v současné době běžně vaří již kolem 120 jídel denně.
Recepční práce a zajištění vzdělávacích akcí pak mají ve své náplni praxe žáci studijního oboru Ekonomika a podnikání.

Od samého začátku je penzion otevřen pro širokou veřejnost – školení firem, svatby, turistické zájezdy a podobně.

Jedinečnost vzdělávacího centra spočívá v tom, že žákům reálně umožní podnikat již na škole.
Žáci mají velkou osobní odpovědnost a je zde pro ně i pro učitele odborného výcviku jasně měřitelný výstup – spokojení hosté a návratnost provozních výdajů.

Škole v žádném případě nejde o docílení zisku, ale o to dát žákům možnost vyzkoušet si již na škole opravdové podnikatelské prostředí.

Sportovně řečeno, je to jakýsi velice ostrý trénink na mistrovský zápas.
Penzion s restaurací začali projektovat společně se svými učiteli žáci oboru Stavebnictví již v roce 2008.
Díky autorizačním razítkům učitelů se postupně dopracovali i ke stavebnímu povolení od stavebního úřadu.

Se samotnou výstavbou škola začala v únoru 2009 a celou stavební část opět prováděli samotní žáci stavebních oborů, zejména oboru Zedník a Pozemní stavitelství.
Stavba vyšla na 20 milionů korun.

Na podzim 2011 byl penzion za přítomnosti hejtmana kraje, poslanců a televizních štábů slavnostně otevřen a byl zahájen zkušební režim, tj. provoz do 15. hodiny.
Provoz kuchyně a restaurace zajišťují žáci učebního oboru Kuchař – číšník, kteří v současné době běžně vaří již kolem 120 jídel denně.
Recepční práce a zajištění vzdělávacích akcí pak mají ve své náplni praxe žáci studijního oboru Ekonomika a podnikání.

Od samého začátku je penzion otevřen pro širokou veřejnost – školení firem, svatby, turistické zájezdy a podobně.

Jedinečnost vzdělávacího centra spočívá v tom, že žákům reálně umožní podnikat již na škole.
Žáci mají velkou osobní odpovědnost a je zde pro ně i pro učitele odborného výcviku jasně měřitelný výstup – spokojení hosté a návratnost provozních výdajů.

Škole v žádném případě nejde o docílení zisku, ale o to dát žákům možnost vyzkoušet si již na škole opravdové podnikatelské prostředí.

Sportovně řečeno, je to jakýsi velice ostrý trénink na mistrovský zápas.

 

19.10.2011 – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PENZIONU V OBOŘE